JPモルガンのアナリスト、8月の仮想通貨市場について過熱気味と警鐘

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdkvotlmytu1odetmzhizc00mzgzlwiyngutytixmdhknwyxntewlmpwzw==


JPモルガンのアナリストは、8月の仮想通貨の取引高がスポット市場で1兆ドルを超えており、仮想通貨市場が過熱しているようにみえるとクライアントに警告している。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け